การสั่งซื้อชุดตรวจสอบเครื่องสำอางฟอกผิวขาว

#ชุดทดสอบเครื่องอางฟอกผิวขาว (และชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร)
ชุดทดสอบทั้งหมดจำหน่ายแยกกัน

สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ fb.com/mercurytestkit หรือ  m.me/mercurytestkit

ช่องทางติดต่อ Line@ ID: @mercurytestkit และ m.me/mercurytestkit
—————————————-

—————————————-
ราคาจำหน่าย
(ค่าส่ง EMS 50 บาท ต่อคำสั่งซื้อ สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์)
1. ชุดทดสอบสารปรอทในเครื่องสำอางฟอกผิวขาว (ใช้ได้ 20 ครั้ง) ราคา 500 บาท
2. ชุดทดสอบสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางฟอกผิวขาว (ใช้ได้ 20 ครั้ง) ราคา 500 บาท
3. ชุดทดสอบความเป็นกรดของเครื่องสำอาง (ใช้ได้ 20 ครั้ง) ราคา 300 บาท

สำหรับทดสอบความปลอดภัยของอาหารสด (อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผัก)
4. ชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร (ใช้ได้ 20 ครั้ง) ราคา 500 บาท
—————————————-
วิธีการสั่งซื้อ #1 โอนชำระเงิน/แจ้งผ่านทาง Facebook Inbox

ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
ขื่อบัญชี: ชุดทดสอบทางด้านเคมี คณะวิทย์ ม.มหิดล
เลขที่บัญชี: 026-455206-9

2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ขื่อบัญชี: นายพลังพล คงเสรี
เลขที่บัญชี: 016-3-41159-8

3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ขื่อบัญชี: นายพลังพล คงเสรี
เลขที่บัญชี: 090-7-22306-9

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่ในการจัดส่ง
แจ้งผ่าน inbox ที่ fb.com/MercUryTestKit
หรือที่อีเมล์ mahidoltestkit@gmail.com

วิธีการสั่งซื้อ #2 ซื้อด้วยตนเอง วันจันทร์ถึงศุกร์
1. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตพญาไท ถนนพระราม 6 ติดโรงพยาบาลรามาธิบดี (ห้อง K427 ชั้น 4 ตึกเฉลิมพระเกียรติ)
แผนที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/admin/about/map.htm

2. ร้าน Harmony by MU
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ทั้ง 2 สาขา
ศูนย์การเรียนรู้ (MLC) ชั้น 1 และที่ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ
โครงการชุดทดสอบทางเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-5840
E-mail: mahidoltestkit@gmail.com
fb.com/mercurytestkit
Line@ ID: @mercurytestkit

Price-Information-FB-June2560-Square

—————————————————–

แผนที่
http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/admin/about/map.htm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s